Kulağın bölümleri ve işlevleri

Kulağın anatomisi, işitme sürecinin merkezidir. Odyoloji, hem kulağın parçalarını hem de havadaki titreşimleri beyninizin ses olarak işleyebileceği bir şeye nasıl dönüştürdüklerini inceler. Vücudunuzun çevrenizdeki dünyayı nasıl algıladığını ve yorumladığını daha iyi anlamak için kulak anatomisinin gizemlerini çözer.

Dış kulak nedir?

Dış kulak veya auris eksterna olarak bilinen dış kulak, kulağın anatomisinin en dış kısmıdır. Bu anatomik yapı kulak kepçesi, kulak kanalı ve kulak zarından oluşur. Birincil amacı, ortamdaki ses dalgalarını toplamak, yoğunlaştırmak ve kulağın daha iç kısımlarına yönlendirmektir.

Kulak kepçesi, kulakta kafatasının dışındaki etli kısımdır. Kulak kepçesinin ana işlevi, dış ortamdan ses dalgalarını toplamaktır. Bu dalgalar için bir huni görevi görür, onları güçlendirir ve kulak kanalına doğru yönlendirir.

Kulak kanalı (dış kulak yolundan , orta kulak zarına doğru uzanan tüp benzeri bir yapıdır. Birincil işlevi, havadaki ses dalgalarını kulak zarına doğru iletmektir, ancak aynı zamanda kulak serümeni de  üretir. (yani kulak kiri). Serumen, kulak kanalını temizlemeye, yağlamaya ve korumaya yarayan sarımsı, mumsu bir maddedir.

Kulak zarı (timpanik membran olarak da bilinir), dış kulağı orta kulaktan ayıran ince, koni şeklindeki bir zardır. Kulak kanalı boyunca uzanır ve havadaki ses dalgalarını beynin anlayabileceği bir forma dönüştürme sürecini başlatır.

Orta kulak nedir?

Orta kulak, kulağın kulak zarıyla oval pencere arasındaki kısmıdır. Kulak zarından gelen titreşimleri artırarak iç kulağa iletmeye yarayan birbirlerine kemikçikler olmak üzere üç kemik içerir. Bu kemikler mallesus (çekiç), incus (örs) ve stapes (üzengi) olarak bilinir. Kemikçiklerin etrafındaki oyuk boşluk, timpanik boşluktur. Tüm yapı, kafatasının temporal kemiğinin timpanik kısmı tarafından çevrelenmiş ve korunmuştur.

Malleus veya çekiç kemiği, üç kemikçikten ilkidir. Kulak zarının iç yüzeyine tutturulur ve incusa bağlanır.

İnkus veya örs kemiği, üç kemikçikten ikincisidir. Malleus ile stapese bağlanarak aradaki boşluğu kapatır ve iki kemik arasında ses titreşimlerini aktarır.

Stapes kemiği veya üzengi kemiği, üç kemikçikten sonuncusudur. İncusu oval pencereye bağlar ve ses titreşimini iç kulağa aktarır. Aynı zamanda insan vücudundaki en küçük ve en hafif kemiktir.

Östaki borusu (aynı zamanda işitme tüpü veya faringotimpanik tüp olarak da bilinir), orta kulağı farenksin üst kısmı olan nazofarinkse bağlayan bir tüptür. Orta kulaktaki basıncı eşitlemekten ve mukusun orta kulaktan dışarı akmasına izin vermekten sorumludur. 

İç kulak nedir?

Bazen iç kulak veya auris interna olarak bilinen iç kulak, kulağın en iç kısmıdır. Esas olarak oval pencere, koklea, yarım daire biçimli kanallar ve işitme sinirin bir kısmından oluşur. İç kulak aynı zamanda kişinin denge hissinin merkezi bir bileşeni olan vestibüler sistemi de içerir.

Oval pencere (fenestra ovalis olarak da bilinir), iç kulağı orta kulağa bağlayan bir bağ dokusu zarıdır. Stapes ile doğrudan temas halindedir. Stapeslerden gelen sıkıştırma dalgaları oval pencereden geçerek sıvı dolu kokleaya girer.

Koklea, iç kulağın işitme ile en yakından ilişkili olan kısmıdır. Spiral şekilli, içi sıvı dolu bir kemik boşluğudur. Orta kulaktan gelen ses dalgalarını  dalgalarını beynin algılayabileceği elektro kimyasal sinyallere dönüştürmenin ayrılmaz bir parçası olan korti organı ve saç hücrelerini içerir. Koklea daki hücreler ne kadar sağlıklı ise işitme cihazından fayda görürlük o kadar artar.

Yarım daire şeklindeki kanallar (yarım daire şeklindeki kanallar olarak da bilinir) iç kulakta sıvı dolu üç tüptür. Vestibüler sistemin önemli bir parçasıdır. Sıvının kanallar boyunca hareketi, beyne denge ve bireyin uzaydaki yönelimi ile ilgili sinir uyarıları gönderir.

İşitme siniri (aynı zamanda koklear sinir veya akustik nöron olarak da bilinir) vestibulokoklear sinirin iki bölümünden biridir. Yorumlama için kokleadan beyne sinirsel uyarılar taşır.

Kulağın anatomisinin tüm bu farklı bölümleri, bize ses hissini vermek için koordineli bir şekilde birlikte çalışır. Kulağın herhangi bir bölümündeki ayrı ayrı bir problem, tüm işitme süreci üzerinde sonuçlara yol açabilir. Siz veya sevdiğiniz biri işitme duyunuzda zorluk yaşıyorsanız, bugün bir CMR uzmanını ziyaret etmek için  randevu alabilirsiniz.

Görünmez Cihazlar

CMR İşitme™

incele +

Kablosuz
Şarj Edilebilir

CMR İşitme™

incele +

Bluetooth ile
Bağlanabilir

CMR İşitme™

incele +

Kulak Arkası

CMR İşitme™

incele +

Tinnitus (Çınlama)

CMR İşitme™

incele +

Pediatrik

CMR İşitme™

incele +

DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN…

Videolarımızı İzleyin

izleyin +

Randevu Alın

randevu +

İşitme Testi Yapın

test +