Doğuş’tan gelen (Konjenital) İşitme Kaybı, doğumda bir bebekte işitme kaybının mevcut olduğu anlamına gelir. Doğuş’tan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybının çeşitli nedenleri vardır. Ancak, doğuştan gelen işitme kayıpları her zaman kolayca tanımlanamazlar. Doğuştan gelen İşitme Kaybına neden olabilecek genetik  ve genetik olmayan faktörler söz konusudur.

Doğuştan gelen İşitme Kaybına neden olabilecek genetik  ve genetik olmayan faktörler

a) Doğuş’tan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybına neden olabilecek genetik faktörler

Uzmanlar, işitme kaybının kalıtsal olduğu anlamına gelen genetik faktörlerin, çocuklarda işitme kaybının yüzde 50’sinden fazlasına, kayıpların doğumda var olup olmadığına ya da daha sonraki yaşamda tezahür etmeye neden olduğuna katılıyorlar.

Genetik faktörler, çocuklarda işitme kaybının yüzde 50’sinden fazlasına, ister doğumda olsun, ister yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.

Otozomal resesif işitme kaybı – Genetik işitme kaybı vakalarının en yaygın tipidir. Tüm genetik işitme kaybı vakalarının yaklaşık %70’inde rastlanır. Bunun anlamı, ebeveynlerin hiç birinin işitme kaybı olmamasıdır. Ancak, her ebeveyn, çocuğa geçecek bir çekinik gen taşır. Çocuğun bu tip işitme kaybı ile doğması halinde anne babalar genellikle şaşırırlar çünkü insanlar tipik olarak çekinik genleri olduğunu bile bilmezler (Genler 7 kuşak taşınabilirler).

Otozomal dominant işitme kaybı – Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği (ASHA) ‘ne göre, bu tip işitme kaybı genetik işitme kayıplarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturur. Otozomal dominant işitme kaybında, işitme kaybı için dominant bir geni taşıyan bir ebeveyn, onu yavruya geçirir. Bu da ebeveyn işitme kaybına sahip olabilir ya da olmayabilir ya da genetik bir sendromun başka belirtileri veya belirtileri olabilir.

Genetik sendromlar – Bunlar arasında Usher sendromu, Treacher Collins sendromu, Waardenburg sendromu, Down sendromu, Crouzon sendromu ve Alport sendromu bulunur.

Doğuştan Gelen (Konjenital) İşitme Kaybı’nın genetik ve genetik olmayan nedenleri için yüzdelerin 100’e kadar çıkmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, doktorların, bir bebeğin işitme kaybıyla neden doğduğundan emin olmamalarıdır.

b)Doğuştan Gelen (Konjenital) işitme kaybına neden olabilecek genetik olmayan faktörler 

Doğuştan Gelen (Konjenital) işitme kaybına neden olabilecek genetik olmayan faktörler, doğuştan gelen işitme kaybının sadece % 25’ini oluşturur. 

  • Herpes varlığı, kızamıkçık sitomegalovirüs, toksoplazmoz veya başka bir ciddi enfeksiyon, oksijen eksikliği veya bir nedenle kan transfüzyonu gereksinimi de dahil olmak üzere doğum komplikasyonları.
  • Erken doğum. Doğum ağırlığı 2,5 kilo’nun altında olan veya prematürite nedeniyle solunum için belirli yaşamı sürdüren ilaçlara ihtiyaç duyan bebekler işitme kaybı riski altındadır.
  • Sinir sistemi veya beyin bozukluğu.
  • Hamilelik sırasında anne tarafından ototoksik ilaç kullanımı. Ototoksik ilaçlar genellikle yasa dışı maddeler değildir. Çeşitli antibiyotikler ve NSAIDS gibi ilaçlar, işitme siniri veya fetüsün diğer işitme yapılarına zarar verebilir.
  • Annenin hamilelik sırasında, toksoplazmoz, sitomegolavirüs, herpes simpleks veya Alman kızamık gibi şeyler de dahil olmak üzere bir çok enfeksiyon türü işitme kaybı riski oluşturmaktadır.
  • Annenin uyuşturucu veya alkol bağımlılığı veya hamilelik sırasında sigara kullanımı.

Görünmez Cihazlar

CMR İşitme™

incele +

Kablosuz
Şarj Edilebilir

CMR İşitme™

incele +

Bluetooth ile
Bağlanabilir

CMR İşitme™

incele +

Kulak Arkası

CMR İşitme™

incele +

Tinnitus (Çınlama)

CMR İşitme™

incele +

Pediatrik

CMR İşitme™

incele +

DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM İÇİN…

Videolarımızı İzleyin

izleyin +

Randevu Alın

randevu +

İşitme Testi Yapın

test +